Media Team Interactive realizuje projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 6.1 „Paszport do eksportu” pod nazwą „ Plan Rozwoju Eksportu jako I etap wejścia na rynki zagraniczne przez Media Team” Nr Umowy UDA-POIG.06.01.00-14-150/11 oraz etap II projekt pod nazwą „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Media Team Interactive” Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-14-016/12

Cel Projektu:

Celem projektu jest wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Media Team Interactive Sp. z o.o.
Projekt ma na celu zaprezentowanie oferty firmy na wybranych rynkach docelowych UE co pozwoli na zwiększenie udziału eksportu firmy; zintensyfikowanie powiązań firmy z zagranicznymi kontrahentami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych

Rynki docelowe: Wieka Brytania; Francja; Włochy; Hiszpania; Irlandia
Zapytania ofertowe w ramach działania 6.1

Etap I Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu

Zapytanie ofertowe na opracowanie Planu Rozwoju Eksportu

Etap II Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

MTI Zapytanie ofertowe ekspertyza kreacje
MTI Zapytanie ofertowe ekspertyza strony www
MTI zapytanie ofertowe reklama w wyszukiwarce Google
identyfikacja i selekcja partnerów na rynkach zagranicznych